fbpx 3374857375976349
Zaznacz stronę

Pielęgniarki i przedstawiciele innych zawodów medycznych niejednokrotnie borykają się z problemem dobrego zatrudnienia. Rozwiązania tego problemu, wiele osób poszukuje w zawodzie opiekuna osób starszych. Wielu z nich w podeszłym wieku stara się dorobić do emerytury, świadcząc usług pielęgniarskie w domach seniora lub u prywatnych osób.

Pielęgniarki i pielęgniarze to osoby ze specjalistycznym wykształceniem medycznym. Z ich wsparcia korzysta się zazwyczaj w przypadku osób, których stan zdrowia znacznie się pogorszył i wymaga stałego, profesjonalnego monitorowania. Opieka pielęgniarska zazwyczaj nie jest samodzielna i zazwyczaj trzeba ją zestawiać z zatrudnieniem asystenta domowego lub opiekuna medycznego.

 

Do objęcia chorego domową opieką pielęgniarską może zgłosić go rodzina lub on sam, jeśli oczywiście stan zdrowia mu na to pozwala. Może jednak zrobić to również lekarz rodzinny, opiekunowie, a nawet opiekun społeczny, a więc pracownik ośrodka pomocy społecznej, który zna sytuację chorego. Wobec tego pielęgniarki domowe bardzo często odwiedzają osoby ciężko i obłożnie chore, dzieci wymagające specjalistycznej i fachowej pomocy, a także wspomniane już osoby, których wiek uniemożliwił im wychodzenie z domu.

 

Domowa opieka pielęgniarska, to usługa polegająca na fachowej opiece świadczonej w domu podopiecznego lub innym wskazanym przez jego rodzinę miejscu. Dostosowana do potrzeb konkretnego człowieka świadczona jest przez wykwalifikowane pielęgniarki, które swych podopiecznych odwiedzają w dogodnych dla nich godzinach.

 

Domowa opieka pielęgniarska nie tylko poprawia jakość życia seniorów, ale też pomaga w problemach związanych z niepełnosprawnością czy różnymi chorobami. Polega na podawaniu pacjentom zleconych im zastrzyków czy kroplówek, wykonywaniu badań laboratoryjnych, usuwaniu szwów, a także pielęgnacji stomii. Pielęgniarki domowe mogą również cewnikować pęcherz i edukować rodzinę w zakresie obsługi pomp żywienia i opieki nad umierającymi krewnymi.

 

Wszystkie zabiegi, które w trakcie wizyt pielęgniarek domowych są wykonywane, bardzo często muszą być wykonywane regularnie i systematycznie. A to z kolei sprawia, że pojedyncza wizyta może przerodzić się w długofalową wizytację i opiekę trwającą wiele miesięcy, a nawet lat. Oczywiście rolę pielęgniarki domowej nie należy mylić z rolą opiekuna całodziennego. Jej zadania nie polegają na pomocy w zakresie obowiązków domowych, wieczornym towarzystwie, etc.

 

Doświadczenie zawodowe w pracy pielęgniarki to ogromny atut w potencjalnej pracy opiekuna lub w świadczeniu usług pielęgnacyjnych. Pielęgniarki i pielęgniarze to zazwyczaj osoby empatyczne i opiekuńcze, które potrafią nawiązać fantastyczny kontakt z pacjentem. Zawsze starają się otoczyć pacjentów jak najlepszą opieką oraz zapewnić komfortowe warunki. Ich kolejnym atutem jest radzenie sobie w trudnych sytuacjach, w tym w problemach natury medycznej, z którymi nie zawsze mogłaby sobie poradzić osoba nie mająca doświadczenia w sektorze służby zdrowia. W środowisku opiekunów osób starszych, osoby z wykształceniem medycznym są respektowane i najbardziej mile widziane.

Kim jest pielęgniarka środowiskowa?

Jest to osoba, która świadczy kompleksowe usługi pielęgniarskie w środowisku pacjenta, czyli w jego własnym domu. Sprawuje ona opiekę nad zdrowym i chorym, bez względu na wiek, osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi w fazie terminalnej. Jeśli pielęgniarka środowiskowa ma podpisaną umowę z NFZ, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej wynajęciem. Pielęgniarka uczy chorego oraz jego bliskich podstawowych czynności, jakie należy przy nim wykonywać.

Możemy liczyć z jej strony na świadczenia:

  • pielęgnacyjne – np. pielęgnacja osób niepełnosprawnych, czy unieruchomionych,
  • lecznicze – podawanie leków, ustalanie diety, cewnikowanie, zdejmowanie szwów, zmiana opatrunków itp.,
  • usprawniające – pomoc w rehabilitacji osób leżących, wykonywanie drenażu ułożeniowego,
  • socjalno-bytowe – działanie w zakresie spraw socjalnych, przy współudziale z odpowiednimi instytucjami.

 

Komu przysługuje opieka w domu?

Z usług bezpłatnej pielęgniarki środowiskowej korzystać może każdy pacjent, który opłaca składki na NFZ. Jeśli zatem jesteś seniorem, nie radzisz sobie w codziennym życiu, a brak Ci wsparcia ze strony rodziny i bliskich, masz prawo ubiegać się o pomoc w swojej przychodni POZ. Osoby przewlekle chore mogą liczyć na przydzielenie pielęgniarki długoterminowej, bądź pielęgniarki opieki paliatywnej.

 

Jak ubiegać się o pielęgniarkę środowiskową?

Wniosek o przyznanie pielęgniarki środowiskowej może złożyć sam chory, jego lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka POZ, położna, bądź też rodzina. Pielęgniarkę wybieramy tak samo jak lekarza rodzinnego, wypisując specjalną deklarację w przychodni. Mamy prawo do bezpłatnej zmiany osoby 3 razy w ciągu roku, bez podania przyczyny.

Seniorzy nie muszą już sami zmagać się z trudnościami, jakie niesie wiek, bądź schorzenia z nim związane. Mogą liczyć na pomoc, towarzystwo i wsparcie pielęgniarki.