fbpx 3374857375976349
Zaznacz stronę

Podczas pracy z młodym człowiekiem, może pojawić się wiele zagrożeń. Zagrożenia mogą dotyczyć zarówno opiekuna jako pracownika, jak i powierzonego jego pieczy malucha. Kwestie bezpieczeństwa powinny być priorytetowe, aby zapewnić ochronę sobie i osobie za którą ponosimy odpowiedzialność.
Ogólne zasady BHP i ergonomii

Przepisy prawa pracy, regulują wszystkie aspekty związane z podejmowaniem pracy zawodowej. Przepisy obejmują takie zagadnienia jak: stosunek pracy, rodzaj umowy, wynagrodzenie za pracę, obowiązki i prawa pracodawcy/zleceniodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika. Znajdziemy również kwestie związane z bezpieczeństwem i higiena pracy.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy – każda osoba podejmująca pracę jako opiekun powinna zaznajomić się z przepisami zawartymi w tej ustawie, jak i z innymi zasadami dotyczącymi wykonywania zawodu opiekuna.


Bezpieczeństwo pracy pracownika

To zespół warunków, które powinny być spełnione, aby opiekun mógł pracować bezpiecznie i bez szkody dla siebie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy leży zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika.

Ergonomia

Ergonomia to organizacja przestrzeni pracy. Jej zadaniem jest poprawa jakości funkcjonowania w miejscu pracy przez stworzenie jak najlepszych warunków do realizacji podjętych zadań. Stworzenie odpowiednich warunków do pracy to obowiązek pracodawcy, a jak najlepsze wykorzystanie tych warunków w miejscu pracy leży po stronie pracownika. Przestrzeń w której wykonywana jest praca powinna zapewnić opiekunowi i dziecku/dzieciom odpowiednie bezpieczeństwo i nie narażać ich na wypadki.


Najwięcej zagrożeń czyha na nas w domu, w którym wykonywana jest praca. W domowych warunkach bardzo łatwo o poparzenie chemiczne jak i termiczne, skaleczenia, porażenia prądem czy połknięcie szkodliwych substancji. Dotyczy to zarówno dorosłej osoby jak i małych podopiecznych. Rola opiekuna jest organizowanie przestrzeni swojej pracy, tak by była ona bezpieczna przestrzenią życia i zabawy dla małego dziecka.
Podział zagrożeń

Zagrożenia obiektywne to te, na które nie mamy żadnego wpływu, są one poza naszą kontrolą. Mogą one być wynikiem nieszczęśliwego wypadku, działania osób trzecich, siły natury. Wielokrotnie nie jesteśmy ich świadomi.

Zagrożenia subiektywne to takie, które sami stwarzamy. Powodujemy je przez brak umiejętności, niefrasobliwość, nieostrożność, lekceważenie niebezpieczeństw, nieumiejętność przewidywania konsekwencji naszych działań, a także z choroby, poirytowania czy konfliktu z inną osobą. Bezpieczeństwo nasze i dziecka w zdecydowanej mierze zależy od nas i od naszych przemyślanych decyzji, życiowego doświadczenia, wyobraźni i zdrowego rozsądku.


Potencjalne zagrożenia i przyczyny wypadków

Chemia gospodarcza
Nigdy nie zostawiaj żadnych środków czystości ani innej chemii gospodarczej w zasięgu rąk dziecka. Stwarza to zagrożenie dla jego zdrowia, a nawet życia. Chemia gospodarcza stanowi niezastąpioną pomoc w codziennych pracach domowych, jednak nieodpowiednio przechowywana, źle oznakowana pozostawiona w łatwo dostępnym miejscu może prowadzić do tragedii. Dzisiaj każdy towar pakowany jest w atrakcyjny sposób, w kolorowe pojemniki w tworzywach sztucznych, a etykiety są wielobarwne i przyciągają uwagę. Dlatego nie powinno dawać się dziecku do zabawy żadnych opakowań po płynach, proszkach, ponieważ wytwarza to złe nawyki. Tak samo nie należy wykorzystywać pustych opakowań po artykułach spożywczych do przechowywania chemii gospodarczej. W taki sposób możemy doprowadzić do bardzo nieszczęśliwych pomyłek.

Leki
Niekontrolowane spożycie leków przez dziecka może pociągnąć za sobą fatalne skutki, gdyż każdy lek może być niebezpieczną trucizną. Pamiętaj, aby przechowywać lekarstwa poza zasięgiem wzroku i rąk dziecka. Należy unikać dawania dziecku pustych opakowań po lekach na zabawki, gdyż wytwarza to złe nawyki. Małe dziecko nie odróżnia, co jest zabawką, a co nie jest. Miejsce pustych opakowań jest w śmietniku, a przeterminowanych leków w odpowiednich pojemnikach.

Urządzenia elektryczne
W każdym miejscu pracy mamy do czynienia z elektrycznością. Gdy spotkamy się z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym, należy odłączyć je od zasilania. Oznacz je i poinformuj o tym osobę odpowiedzialną np. właściciela domu, pracodawcę. Nigdy nie używaj uszkodzonych kabli zasilających ani przedłużaczy, nigdy także nie próbuj naprawiać niczego prowizorycznie. Dla bezpieczeństwa własnego i powierzonego Ci dziecka domagaj się od pracodawcy wymiany lub naprawy sprzętu.


Zajęcia w plenerze a BHPZajęcia w plenerze, a BHP

Opieka nad dzieckiem, to nie tylko czas spędzony w domu. Bardzo często z podopiecznym wychodzimy na plac zabaw, do sklepu czy do parku. W takich miejscach należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy,

Zasady ruchu drogowego
Podczas pobytu na świeżym powietrzu oraz w drodze do parku lub placu zabaw, warto pamiętać o kilki ważnych zasadach bezpieczeństwa. Zawsze należy przekraczać jezdnię w miejscu do tego przeznaczonym, a jeżeli to niemożliwe, bezwzględnie stosuj się do zasad bezpieczeństwa przechodzenia przez ulicę. Nie należy skracać sobie drogi z dzieckiem, przebiegając przez jednię, w miejscu niedozwolonym. Zawsze lepiej nałożyć nieco drogi i zrobić to w miejscu bezpieczny. Jeżeli przemieszczacie się samochodem, bezwzględnie użyj odpowiedni do tego celu fotelik.

Plac zabaw
Przed wejściem z dzieckiem na teren placu zabaw lub tzw.ogródka jordanowskiego należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów. Sprawdź na początek jaki jest stan podłoża, czy nie ma na nich niebezpiecznych przedmiotów takich jak: szkło, kawałki metalu. Na wiele takich obiektach wpuszczane są psy, a wieczorami przesiaduje tam młodzież, która pozostawia po sobie śmieci i inne przedmioty. Kolejną rzeczą do sprawdzenia, jest stan sprzętów pod względem uszkodzeń i poprawnego działania. Zwróć uwagę na to czy nigdzie nie wystają niebezpieczne fragmenty. Nawet dobrze znane i często odwiedzane miejsce, bywa odwiedzane przez różnych ludzi. Nie pozwól, by zaniechanie kontroli mogło przynieść negatywne skutki.

Jeżeli potrzebujesz odpowiedniego opiekuna stwórz konto na naszym portalu i szukaj bez żadnych ograniczeń.
https://opiekun-pomocnadlon.pl/panel/register