fbpx 3374857375976349
Zaznacz stronę

Dzisiaj zaczynamy kolejny rok szkolny. Rozpoczyna się on nie tylko dla dzieci, również wielu seniorów rozpoczyna dzisiaj nowy etap edukacji. Wzrastająca liczba osób w wieku senioralnym tworzy nową perspektywę funkcjonowania społeczeństw w wielu krajach, dla których edukacja, zdrowie i poczucie własnej wartości osób starszych uzyskują i będą uzyskiwać coraz większe znaczenie.

Dla jednych starzenie się jest kumulacją napięć w związanych z obrazem nas samych, który tworzy się w chwili pojawienia się zmian w pełnionych przez seniorów rolach społecznych. Aby sprostać nowej sytuacji, osoba ta powinna, w miarę swoich możliwości być aktywna do jak najpóźniejszych lat swojego życia. Prawidłowe starzenie się to podejmowanie różnych form aktywności do tej pory znanych, jak i również tych nowych.  Należy jednak pamiętać, że wśród seniorów są również osoby, które nie chcą być aktywne. Są to seniorzy, którzy świadomie wybrali wycofanie społeczne, mają ograniczony potencjał, czy też nie odczuwają potrzeby aktywizacji (ożywienia). Niezwykle ważne jest uwzględnienie indywidualnych pragnień, dążeń, zdolności oraz różnic społecznych wśród seniorów i umożliwienie im dobrowolnej decyzji.

Inni twierdzą, że osoby starsze czują niechęć do podejmowania nowych obowiązków, zmniejszenie zakresu zainteresowań wydarzeniami zewnętrznymi i zwiększenie uwagi na sobie. W tym przypadku mamy do czynienie z stopniowym wycofaniem się z aktywnego życia ze względu na mające możliwości i potrzeby seniorów.

Aktywność jednak ma ogromne znaczenie w życiu starszego człowieka, ponieważ podejmowanie aktywności w wielu sferach życia stanowczo spowalnia procesy obniżenia własnej wartości i niekompetencji oraz stymuluje jego dalszy rozwój. Naturalną barierę, nie do pokonania w tym zakresie, stanowi stan zdrowia i sytuacja materialna. Znaczący jest również poziom wykształcenia, płeć czy miejsce zamieszkania osób z tej grupy wiekowej. Istotna rolę pełni również rodzina i najbliższe otoczenie seniora. Odgrywają oni istotną rolę w okazywaniu wsparcia w zmienionej i często niełatwej sytuacji życiowej starzejących się osób.

Statystycznie większość kobiet, nie odczuwa potrzeby edukacji oraz nie pozwala na to ich stan zdrowia. W większości seniorki, wolą w tym okresie swojego życia odpoczywać i nie  czuje potrzeby edukacji. Coraz więcej kobiet nie ma na to czasu, ponieważ pracuje dorywczo lub pomaga rodzinie w opiece nad dziećmi – twierdz, że poświęca się rodzinie. Mniejszy procent seniorek, stwierdza, że brak jest odpowiednich instytucji edukacyjnych w miejscu zamieszkania, słaba pamięć i brak pieniędzy.

Mężczyźni w podeszłym wieku najczęściej twierdzą, że nie maja czasu na edukację. Spowodowane jest to dodatkowym zatrudnieniem, aby móc utrzymać się na emeryturze. Statystycznie połowa seniorów, pragnie odpoczynku na tym etapie życia. Nieliczni twierdzą, że nie muszą już się uczyć, inni wskazują na brak odpowiednich instytucji edukacyjnych w miejscu zamieszkania. Najmniejszy odsetek seniorów chce w tym okresie życia poświęcić czas rodzinie.

Statystyki według Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r
Statystyki według Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018 r

Polska jako jedne z wielu krajów, od jakiegoś czasu boryka się ze zjawiskiem starzenia społeczeństwa. Oprócz starzenia się pod względem fizycznym, proces ten występuje w jeszcze większej mierze w sferze psychicznej. Należało zadbać o system kształcenia seniorów, w tym celu w ciągu ostatnich kilku lat zaczęto powoływać do działania instytucje nazwane Uniwersytetami Trzeciego wieku.

W 2018 r. w Polsce działało 640 uniwersytetów trzeciego wieku, tj. podmiotów, których głównym celem jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. Uniwersytety trzeciego wieku (UTW) działały na terenie wszystkich województw, z tego najwięcej 80 jednostek, położonych było na terenie województwa mazowieckiego. Polskie UTW posiadały zróżnicowaną formę organizacyjno-prawną, tj. działały w strukturze rozmaitych organizacji czy instytucji. Ponad 56% uniwersytetów dla seniorów funkcjonowało w strukturze organizacji pozarządowych, w tym 44,7% było stowarzyszeniami założonymi wyłącznie w celu prowadzenia UTW. Ponadto UTW działały również przede wszystkim w strukturze uczelni – 21,5% oraz domów i ośrodków kultury – 17,7%.


Uniwersytety Trzeciego Wieku to instytucje dążące do utrzymania indywidualnego komfortu psychofizycznego u osób starszych. Głównym celem ich funkcjonowania jest osiągnięcie należytej pozycji Seniorów w społeczeństwie. Stanowi to jednocześnie ważne spektrum dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju ponieważ wiedza, umiejętność i doświadczenie życiowe osób starszych często okazuje się bogactwem bezcennym i niezbędnym. Trzeba jednak pamiętać, że każdy UTW ustala własne reguły. Nie ma przeszkód, aby osoby starsze rozpoczęły naukę w szkole wyższej. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki uzyskane na maturze. Uczelnie same określają przeliczniki, czyli, to, ile punktów uzyskują kandydaci za poszczególne oceny. Niektóre uczelnie wymagają nie tylko odpowiedniego poziomu wykształcenia, ale także wprowadzają kryteria związane z wiekiem. Na UTW oferta programowa obejmuje różnego typu zajęcia: od wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, poprzez zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, po imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe, a nawet wyjazdy oraz wczasy. Co, ważne osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy, maja prawo ubiegać się o zaliczenie części procesu kształcenia. W ten sposób może zaliczyć studentowi nawet 50 % zajęć. Dla osób które chcą uzupełnić kwalifikacje, powstały specjalne kursy np. kursy zawodowe. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoby dorosła bez względu na dotychczasowe wykształcenie lub sytuację na rynku pracy.


Jeżeli potrzebujesz odpowiedniego opiekuna stwórz konto na naszym portalu i szukaj bez żadnych ograniczeń.
https://opiekun-pomocnadlon.pl/panel/register