fbpx 3374857375976349
Zaznacz stronę

,Każdy z nas wychowuje się w innej rodzinie, ma inne zasady w których dorastał. Zwyczaje w każdym domu są inne, tak jak inna jest religia w której zostajemy wychowani. Podejmując prace u rodziny,  musimy wziąć pod uwagę, że to co nam wydaje się słuszne nie musi odpowiadać rodzinie. Tak samo powinna myśleć, każda rodzina zatrudniająca opiekuna.

TOLERANCJA (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją istnienia w imię demokratycznej wolności.

Szanujemy zwyczaje jakie panują w domu, w którym pracujemy. Nigdy nie staraj podważać ich tradycji. Twierdzenie, że twoje zasady są lepsze dla podopiecznego, nie wpłyną dobrze na waszą relację. Rodzina u której pracujemy, musi również szanować nasze zwyczaje. Pamiętajmy, aby zachować je dla siebie. Szanujemy fakt, że rodzina ma własne zasady. Oczywiście w tym przypadku rozmowa jest ważna i może pomóc w rozwiązaniu wielu konfliktów.

Jeśli zauważysz, że dla rodziny ważne są inne rzeczy, na inne zasady nakładają nacisk – uszanuj to. W oparciu o te zasady żyje na co dzień Twój podopieczny.

Podczas pierwszych rozmów powiedź jakie są twoje zasady, zwyczaje i kultura. Nie obawiaj się mówić wprost o twojej religii. Dla rodziny jest bardzo ważne, aby wiedzieć kim jesteś. Oczywiście należy zapewnić rodzinę, że Twoje odmienne poglądy nie wpłyną na opiekę.

Z drugiej strony rodzina powinna okazać Ci szacunek i nie negować tego kim jesteś. Coraz częściej możemy spotkać się z rodziną, która jest otwarta na inne propozycje i zdają sobie sprawę, że może to poszerzyć horyzonty. Najczęściej możemy to zaobserwować przy opiekunach osób starszych. Tutaj poznanie nowej kultury, pokazanie innego życia może okazać się pozytywnym krokiem. Przygotowywanie potraw znanych w Twojej rodzinie lub śpiewanie piosenek, których nauczyła babcia nie jest niczym złym. Jeżeli rodzina podopiecznego nie widzi w takich sytuacjach niczego złego, to czemu nie. Pamiętajmy, że takie chwile zbliżają nas do podopiecznego i jego rodziny.

 

Tolerancja religijna – postawa tolerancji dla poglądów religijnych innych osób, choćby wydawały się niewłaściwe, błędne lub niedorzeczne. W większości państw jest ona prawnie zagwarantowana jako swoboda wyznawania dowolnej religii: zarówno religii dominującej w danym państwie , jak i innych – różnych od niej.

Zawsze należy ustalić jakiego wyznania jest rodzina oraz opiekun. Na samym początku niech rodzina nakreśli to, czego oczekuje w tym przypadku. Coraz częściej możemy się spotkać z tym, że będziemy podejmować pracę u rodziny o innym wyznaniu. W tym przypadku należy być tolerancyjnym i wytłumaczyć wszystko na początku współpracy.

art. 194 Kodeksu Karnego
Dyskryminacja wyznaniowa

Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

art. 196 Kodeksu Karnego
Obrażanie uczuć religijnych innych osób

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.